PAKOVRAĆE

Atribucija

Geografski položaj

43° 53' N, 20° 15' E   
Mesto kod Čačka (Srbija).

Epski kontekst

U pesmi i istoimeni manastir/crkva, zapravo manastir Sretenje (verovatno iz XVI v.), u blizini sela Pakovraće.
Kod Vuka u Rječniku Pakovraće se vezuje za selo Loznicu u Požeškoj nahiji.
Pesma ga pominje kao deo imanja bana Milutina (XIV v.) koji polazi sa »silnim car-Stevanom« u rat protiv bugarskog cara Šišmanina (bitka kod Velbužda 1330) – vide , , .

Literatura

book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  [s.vv. Лозница, Паковраће]  cobiss