PJEŠIVCI (Gornji i Donji)

Atribucija

Geografski položaj

Pleme i oblast u Crnoj Gori.

Istorijat

Dele se na Gornje i Donje, a i jedni i drugi imaju više sela. U Gornjim Pješivcima naseljene oblasti su sledeće: na s/z je Stubica (sa selima Stubica, Međeđe i Tolići), na istoku Povija (sa selima Stara, Gornja i Donja Povija, Vučići, Doline i Kunak) i na jugu Cerovo (sa selima Vukčevići, Dobruš, Đuračići, Magudovići, Bogetići, Skuletići, Potkupić, Gostojevići i Paprati ili Poprati). U Donjim Pješivcima ima 7 naseljenih oblasti: Drenovštica (sa selima Drenovštica i Tunjevo Drenovačko), Milojevići (sa selima Milojevići i Tunjevo Milojevićsko), Vitasovići (sa selima Vitasovići, Vlaka Voznićka, Bačvenik, Papratni Do, Papratine (Do) i Jasenovi Do), Bogmilovići, Zagorak, Selišta i, na j/z od Selišta, Do (sa selima Ržišta, Matkovići i Đurići).
Kako se vidi, nije lako odrediti na koje se selo misli u pesmi Vuk IX, 13! Postoji, međutim, i selo Pješivci kod Nikšića.

Epski kontekst

Pesme pominju Pješivce u kontekstu ženidbe knjaza Danila (Vuk IX, 13), boja na Morači (Vuk IV, 48), na Dugi (Vuk IX, 28) i na Presjeci (Vuk IX, 30), pohoda Omer-paše Latasa na Crnu Goru (Vuk VIII, 73), a potom i u pesmama o istaknutim crnogorskim junacima – Lazaru Pecirepu (SM 133), Peju Nikčeviću (SM 139) i dr.

Literatura

book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss