USKOCI

Atribucija

Geografski položaj

43° 10' N, 19° 6' E   
Mesto i pleme u Crnoj Gori.

Istorijat

Drobnjaci i Uskoci su plemena u oblasti Durmitora i u dolini reka Komarnice i Tušine. U prvoj polovini XIX v. oslobodilački pokret zahvatio je i ova plemena, a 1840. tu je stradao i ozloglašeni Smail-aga Čengić (pogubio ga je uskočki prvak Mirko Aleksić). Kao i druga brdska i hercegovačka plemena, Drobnjaci i Uskoci su u Karađorđevo doba stizali i do Beograda i Deligrada.

Epski kontekst

Pominju se u kontekstu ženidbe knjaza Danila (Vuk IX, 13) i pohare Kuča 1855. (vide ).