UGNJI, Ugni

Atribucija

Geografski položaj

42° 20' N, 18° 55' E   
Selo u blizini Cetinja (Crna Gora).

Istorijat

Kod Daničića se javljaju oba oblika, ali u jednini (Uganj i Ugan).

Epski kontekst

Pesma Vuk VIII, 29 pominje iz Ugana Ila Mojaševa u kontekstu udara na turske kule na Doljanima pod vođstvom cetinjskog serdara Mila Martinovića.

Literatura

book1975Даничић, Ђура : Рјечник из књижевних старина српских, 1 -3, фототипско издање „Вук Караџић", Београд 1975.  [3:349]