ULOG

sl1

Reka Neretva kod Uloga

sl1

Ulog

Etimologija

Od uleći (se), verovatno ‘ulegnuće’, up. u istom značenju ulijeg, slovenački uleg. (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

43° 18’ N, 17° 47’ E   
Mesto u BiH. Nalazi se u dolini Neretve, u oblasti Borač (Hercegovina).

Istorijat

Početkom XX v. delilo se na više mahala: Milavići, Piralići, Carina, Dobri do, Babići i Varoš. Prema lokalnom predanju, svi Borčani su dugo posle turskog osvajanja bili pravoslavni, a sam Borač se tri puta „turčio” i opet vraćao u staru veru.
Mesto je stradalo od kuge, od Gradaščevićeve vojske iz Bosne i – na kraju – 1882. u hercegovačko-bokeljskom ustanku protiv Austro-Ugarske, kada je spaljeno.

Epski kontekst

U pesmi KH I, 7 pominje se kao prvi konak na putu od Zagorja do Nevesinja.

Literatura

book1909Дедијер, Јевто: Херцеговина, Српски етнографски зборник VI, 5.  [349]  cobiss
book1958Kapidžić, M.: Hercegovački ustanak 1882. godine, Sarajevo.  cobiss