UZOLAC

Atribucija

Geografski položaj

Neizvesna ubikacija.

Epski kontekst

Prema komentaru uz muslimanske pesme (MH III–IV), niko od pevača nije znao da kaže gde bi taj grad mogao biti. Na osnovu pomena Brloga i sela Plačkog, mogao bi biti negde oko Velike Kapele, sa kotarske strane.
Pominje se u kontekstu pogibije ličkog Mustaj-bega (vide ).

Literatura

book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [408]  cobiss