DOBRA SELA

Etimologija

Opisno nazvanje, up. Dobroselica. (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

42° 58’ N, 19° 4’ E   
Selo u Crnoj Gori. Nalazi se blizu Šavnika, u Drobnjacima.

Istorijat

O njemu u narodu postoji sledeće predanje: neki je čovek „živeći na Previšu na Lunjevu Brdu, a to je prema Dobrim Selima, neprestano kukao i jadikovao kako mu je zlo tu stanovati. To njegovo jadikovanje češće je slušala vila iz Viline Pećine u Malome Dolu, pa joj se najzad to i dosadilo. Ona ga dozove i rekne mu da ide odatle onamo na istok, gde je dobro, a to su Dobra Sela. On se tamo odseli i nastani se u mestu gde mu je vila kazala, i to mesto po vilinim rečima prozove Dobra Sela.”*

Epski kontekst

U obema pesmama mesto se pominje u kontekstu ubistva Smail-age Čengića (kao jedno od sela koja aga treba da orobi).

Literatura

book1880Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I-XIV, Zagreb, с1880-1952.
book1902Томић, Светозар: Дробњак. Антропогеографска испитивања, Српски етнографски зборник I/4, 357-492.  [431*]
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [107]  cobiss