DEČANI

sl1

Manastir Dečani

sl1

Srefan Uroš III Dečanski, ktitor manastira (oko 1350)

Etimologija

Stsrp. Dětьčani bili bi ‘stanovnici mesta * Dědъča’, od ličnog imena *Dědъkъ (up. stčeš. Dědek), skraćenog od Dědo-slav (ili sl.), eventualno *Dědьsko; samo pod pretpostavkom da je pisanje sa „jatom” plod pisarske hiperkorekcije, moguće je poređenje sa imenom staročeškog (prvobitno lužičkog) plemena Dečany. (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

42° 32’ N, 20° 17’ E   
Grad u Srbiji. Nalazi se u zapadnom delu Metohije, južno od Peći. Manastir kod toga grada.

Istorijat

Kod Vuka u Rječniku: „namastir u Metohiji (kod Prizrena). Srbi pripovijedaju da je Dečanski kralj (pošto mu je otac izvadio oči i objesio na koncu više gradskijeh vrata) izišao slijep u šetnju iza grada (Prizrena), pa ga opazio sveti Aranđel i sažalilo mu se, pa se stvorio u orla i doletio te ukrao njegove oči iznad vrata i darovao mu ih, i rekao: ‘odéči oči’. Onda [je] kralj progledao, i na onom mjestu načinio Dečane.”

Epski kontekst

Pesme pominju Dečane u romansiranim, neistorijskim sižeima (npr. ženidba vlaškog Radul-bega – Vuk VI, 44) i u kontekstu nemanjićkih zadužbina (Vuk II, 24, 35, 36, 37), pohare manastira (SM 30) i njegovog spasa trudom Petra Mrkonjića (Vuk IV, 16) .

Manastirska crkva i manastir Dečani
Crkva Hrista Pantokratora manastira Dečana, najveća sakralna građevina u srednjovekovnoj srpskoj državi, počela je da se gradi 1327. Ktitor je bio Stefan Uroš III Dečanski koji je umro pre nego što je crkva završena, ali je sahranjen u njoj. Gradnja je nastavljena pod Stefanom Urošem IV Dušanom i završena 1335. Protomajstor je bio Vid (Vito) „iz Kotora, grada kraljeva”. Manastir je bio ograđen zidovima i imao je odbrambene kule. U blizini Dečana sagrađena je i bolnica. Živopisanje je počelo odmah po završetku gradnje i trajalo je do 1350.
Manastir pada u težak položaj posle Kosovske bitke. Početkom XV v. iguman manastira je Grigorije Camblak. Pod Turcima se Dečani održavaju teško ali uspešno, naročito posle obnove Pećke patrijaršije sredinom XVI v. Manastir je bio opljačkan u doba Velike seobe krajem XVII v. Od XVIII v. održava se uglavnom zahvaljujući potpori Srba iz Ugarske. Posle Prvog i Drugog srpskog ustanka, pomažu ga i srpski vladari.

Dečanske isposnice
U selu Belaje, iznad leve obale Dečanske Bistrice i 8 km s/z od Dečana, nalaze se dečanske isposnice: isposnica kralja Stefana Dečanskog, zidana isposnica ili isposnica sv. Jelene, srednja isposnica (između prve dve), isposnica sv. Jefrema i belajska isposnica ili hram sv. Bogorodice.

Literatura

book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [104]  cobiss
book1975Даничић, Ђура : Рјечник из књижевних старина српских, 1 -3, фототипско издање „Вук Караџић", Београд 1975.  [1:268, 328, 329]
book1987Задужбине Косова : Споменици и знамења српског народа, Призрен — Београд 1987.  [130, 395]  cobiss
book2002Енциклопедија православља, 1-3, „Савремена администрација", Београд 2002  [1]  cobiss