DIKLIĆI

sl1

Diklići, selo kod Trebinja, današnji izgled

Atribucija

Geografski položaj

42° 46’ N, 18° 5’ E   
Selo kod Trebinja (BiH). Nalazi se na ivici Debelog Luga, pod brdom Peliješ.

Istorijat

Ispitujući taj kraj početkom XX v., Jefto Dedijer beleži da oko sela ima tragova starih naselja, ali nije poznato ni ko je ni kada tu živeo.

Epski kontekst

Pesma pominje i grad i čardak porodice Diklić, a peva o smrti Janote Diklića u sukobu sa Turcima. Samo se ovde Janota Diklić javlja kao starešina Stojana Jankovića:

Ljuto kune Janković Stojane:
„Talva, konju, noge te bolele,
Čarna goro, ne zelenila se,
Tavna noći, nek’ te Bog ubije,
Zašt’ odbrani dušmanina moga
I ubicu gospodara moga!”
Pa se vraća natrag među društvo,
Zače seći sve ostale Turke
Da osveti gospodara svoga,
Gospodara Diklića Janotu. (123–132)

Literatura

book1880Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I-XIV, Zagreb, с1880-1952.
book1909Дедијер, Јевто: Херцеговина, Српски етнографски зборник VI, 5.  [284-285]  cobiss
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [106]  cobiss