DELEUŠA

Atribucija

Geografski položaj

42° 52’ N, 18° 29’ E   
Selo i brdo u Bilećkim Rudinama (Hercegovina).

Istorijat

Kod Vuka u Rječniku: „selo u Hercegovini”.

Epski kontekst

Pesma pominje Deleušu kao posed epskog junaka Ibre Airovića, u kontekstu njegove pogibije u Dugi, na putu za Nikšiće. Locirana je pored sela Koravljice (vide):
No kad dođeš u Rudine ravne,
Imam kmete sela Koravljice,
A do njih je selo Deleuša (119-121).

Literatura

book1880Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I-XIV, Zagreb, с1880-1952.
book1954Латковић, Видо: Белешке, објашњења и речник у: Вук Стеф. Караџић, Српске народне пјесме, књига четврта, Штампано поводом стопедесетогодишњице Првог српског устанка, «Просвета», Београд.  [604]
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss