DEMIR KAPIJA

Istorijski nazivi

Stenae, Prosek

Etimologija

Tur. ‘železna vrata’. (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

41° 24’ N, 22° 14’ E   
Mesto u Makedoniji. Nalazi se na reci Vardaru, u opštini Negotino. Takođe i istoimena klisura.

Istorijat

Današnja varoš nastala je na mestu antičkog grada Stenae. Kroz klisuru vodi autoput, a u njenoj blizini su ruševine grada Proseka iz XII v.

Epski kontekst

U pesmama se uvek javlja kao deo formule za predmete koji su na visokoj ceni pa ih je teško nabaviti, npr:

Iskaću mu što u dvoru nema –
Iskaću mu vina iz Vidina,
I rakije iz Demir-kapije,
I ovnova mesa prevodnika,
Đakonije svake iz Misira,
Konju ječma iz ravna Melečma,
I sijena iz ravna Srijema
A šenice iznad Đakovice! (SANU III, 60:171–178)

Pitanje je, međutim, koliko su pomenute „dragocenosti” stvarno bile retke, teško dobavljive i skupocene, a koliko su se prosto dobro uklapale u rimu (vina – Vidina, rakije – kapije, ječma – Melečma itd.).
Kod Vuka u Rječniku javlja se samo kao mesto na Dunavu: porta ferrea (in Istro) - Gvozdena vrata (na Dunavu).

Još i: ime glavnog ulaza u nišku tvrđavu iz turskog doba (Srbija).

Literatura

book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss