DEDANI, Bedane

Etimologija

Nejasno, veza sa dědъ moguća samo ako se pretpostavi ekavizam (na tom terenu je đed). (A.L.)

Atribucija

Istorijat

Dedani su nekadašnje selo u Piperima (Crna Gora), najverovatnije na mestu današnjeg sela Potpeće koje, zajedno sa Zavalom, čini Đurkoviće. Danas u plemenu Piperi ne postoji selo Dedani, pa se čak ništa i ne zna o njemu. S obzirom na to da se u pesmi opisuje bitka Pipera protiv Tahir-paše u XVI v. (kada se menjao sistem oporezivanja u Crnoj Gori – prelaskom sa filurije na harač), moguće je da je takvo selo (zajedno sa selom Plemići koje se takođe pominje u pesmi) nekad zaista postojalo.
Bedane je štamparska pogreška umesto Dedane.

Literatura

book1911Ердељановић, Јован: Постанак племена Пипера. Етнолошка расправа, Српски етнографски зборник, XVII, 241-477.  [291, 338-339]  cobiss