ARAD

sl1

Arad

Etimologija

Grad u Rumuniji na Morišu, pominje se od XII–XIII v. kao Vrod(i), ime mu se izvodi od mađ. orr ‘nos’ ili od or(v) ‘lupež’ (Kiss 59a). (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

46° 10’N, 21°20’E   
Grad u zapadnoj Rumuniji, na desnoj obali reke Moriš (Mureš), oko 17 km istočno od mađarske granice. Na levoj obali Moriša sačuvana je njegova stara tvrđava.

Istorijat

Grad je 1514. razrušen za vreme Doževe seljačke bune. Turci su ga zauzeli 1551. i do 1554. podigli novu tvrđavu koja je služila kao baza za pohode na Ugarsku. Austrijanci su je osvojili 1685. U mađarskoj revoluciji, Arad 1849. osvajaju Mađari i on postaje sedište Košutove privremene vlade.
Posle raspada Austro-Ugarske, Arad je Trijanonskim ugovorom (1920) dodeljen Rumuniji.
Krajem XIV i početkom XV v. oblast Arada naselili su Srbi koji su iz Srbije bežali pred Turcima. U XVII v. srpska zajednica je podigla u Aradu malu crkvu sv. Nikole, a 1702. veliku crkvu sv. apostola Petra i Pavla.

Epski kontekst

U Aradu je živela istaknuta porodica Tekelija. Pesma pominje „Srbina Tukeliju” (na drugom mestu javlja se i kao Tukunlija) u kontekstu borbe između Arađana katolika i Komadinaca protestanata, u kojoj su Srbi učestvovali na strani Austrije, tj. katolika (vide , ). Reč je, zapravo, o jednoj od borbi tokom Rakocijeve bune 1703-1711, u kojoj su Srbi teško stradali zato što su ostali verni austrijskom caru.

Porodica Tekelija
Rodonačelnik ove znamenite vlastelinske porodice iz Arada bio je Jovan Popović Tekelija junak bitke kod Sente i prvi zapovednik Pomoriške granice, koji se, ratujući uz austrijsku vojsku protiv Turaka, sa svojim vojnicima 1698. naselio u Aradu i zasnovao posebnu zajednicu odeljenu od starosedelačke. On je i opevan u pesmi Vuk III, 87. Njegov potomak, Petar Tekelija (1720–1792), bio je ruski carski general. Petrov bratanac, Sava Tekelija (rođen kao Sava Popović – 1761–1842), doktor prava i predsednik Matice srpske, zapamćen je kao dobrotvor i osnivač Tekelijanuma, zadužbine namenjene školovanju srpske omladine u Budimpešti. Tekelijanum je postojao sve do 1914. i to pod upravom Matice srpske. Zajedno sa Dositejem Obradovićem i Petrom Novakovićem Čardaklijom, Sava Tekelija je bezuspešno pokušao da povede srpski ustanak protiv Turaka još 1802.

Literatura

book1950Елезовић, Глиша: Iz carigradskih turskih arhiva Mühimme defteri, SAN, Zbornik za istočnjačku istorisku i književnu građu, knj. II, Istoriski institut, knj. 1.  [59, 382]  cobiss
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book1970Vojna enciklopedija, 1-10, Redakcija vojne enciklopedije, Beograd 1970-1975.Beograd 1980.  cobiss
book1985Форишковић, Александар: Текелије, Матица Српска, Нови Сад,  cobiss
book1998Швикер, Јохан Х.: Политичка историја Срба у Угарској, Матица српска, Гутенбергова галаксија, Нови Сад – Београд.  cobiss
book2002Енциклопедија православља, 1-3, „Савремена администрација", Београд 2002  cobiss
book2003Бура, Никола: Србија и свет у време Првог српског устанка 1804-1813. Хронологија – догађаји и личности, Теовид, Београд.  cobiss
book2006Димић, Жарко: Аустро-турски рат ива, долазак Аустријанаца у Срем (1683-1699-1718), Срем кроз векове, зборник радова, Вукова задужбина, Институт за књижевност и уметност Беочин, Бероград, 103-128.  cobiss