ALAT

Etimologija

Možda iskrivljeno od Galata, predgrađe Carigrada. (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

Neizvesna ubikacija.

Istorijat

U istočnoj Anadoliji (Turska), u provinciji Bitlis, postoji grad Alat, čuven po mauzolejima iz doba Turaka Seldžuka (XII–XIII v.). Takođe u Turskoj, postoji i selo Alat, južno od grada Artvina.
Ipak je najverovatnije u pitanju neki izmišljen grad jer se Đerzelez Alija lažno predstavlja pred hrišćaninom Tukunlijom (Tekelijom) kao hrišćanski vitez koji dolazi iz Alata grada. Da se misli na bilo koji grad u Turskoj, ne bi se moglo izvesti ovo lažno predstavljanje.
Moguće je još da se radi o antičkom gradu Halatu (Halat/Halata) ili Alatu (Aleta) koji se pominje u starim dokumentima (Itinerarium Antonini, Tabula Peutingeriana), i za koji se drži da je najstarije ilirsko-rimsko naselje na ušću Ribnice, na putu Narona-Scodra. U literaturi se smatra da je ovo naselje na teritoriji današnje Podgorice bilo živo još i početkom srednjeg veka.

Literatura

book1938Шобајић, Петар: Никшић – Оногошт, Посебна издања Географског друштва 22, Београд.  cobiss
book1964Мијовић, П.: Alata – Рибница – Подгорица, Старинар 15-16, Београд, 69-93, 1964-65
book1981Кузев, Александър & Гюзелев, Васил: Български средновековни градове и крепости, том 1, София.