ARBANASI

Atribucija

Geografski položaj

42° 32’N, 18° 22’E   

Epski kontekst

U ovoj pesmi („Bojevi Crnogoraca i Hercegovaca s Turcima godine 1862”) misli se na Arbanase u Konavlima (Hrvatska), danas mesto Ljuta (prema istoimenoj reci), 30 km južno od Dubrovnika.

Isto i: Arbanasi u Hrvatskoj – do 1944. samostalno selo, a otad deo grada Zadra. Nastalo je u XVIII v. na inicijativu zadarskog nadbiskupa Vicka Zmajevića i bilo je naseljeno Arbanasima sa područja južno od Skadarskog jezera.
Još i: nekadašnje selo Arbanasi, danas selo Arbanaško kod Kumanova (Makedonija).

Literatura

book1940Пурковић, Миодраг Ал.: Попис села у средњевековној Србији, Скопље.  cobiss
book1975Даничић, Ђура : Рјечник из књижевних старина српских, 1 -3, фототипско издање „Вук Караџић", Београд 1975.  [1:14]
book1997Hrvatski leksikon, I-II, Naklada Leksikon d.o.o., Zagreb 1997.
book2002Енциклопедија православља, 1-3, „Савремена администрација", Београд 2002  [I]  cobiss