ANAT

Etimologija

Samo za sebe, moglo bi biti od *Hanat, tj. oblast tatarskog kana (hana), no ovde ponajpre izmišljeno radi unutrašnje (leoninske) rime. (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

Neizvesna ubikacija.

Epski kontekst

U obe pesme se javlja u istom kontekstu – kao hrišćanski grad (kao i Ćorfes/Krf) iz koga dolaze dobri konji. U hrišćanskoj pesmi na „obdulji” (ili „košiji”) je Dobra šćerka od Udžbara bana, koju će dobiti za ženu pobednik u trci na konjima. Tako sa udavačama postupaju, u epici, samo hrišćani i to u sledećim slučajevima: kada je devojka neodlučna za koga bi pošla pa sama traži da se izbor tako obavi; kada je vladaru neizostavno potrebna usluga dobrog junaka pa se njegovo angažovanje na ovaj način motiviše, ili – kao u pesmi Vuk VII, 17 – kada se udavačinom ocu ne dopada nijedan od mnogobrojnih (u ovom slučaju 30) prosaca, pa više voli da presudi junačka sreća.
U muslimanskoj pesmi se opeva drugi tipičan povod za ovu vrstu konjske trke – svadbeno veselje „od Ćorfesa kraljice” koja je

Metla ona golemu košiju,
Metnula je tri tovara blaga
I dva roba iz turske Krajine;
Jednog roba Mujovog Halila,
Drugog roba Turkinju djevojku,
Po imenu ljepoticu Fatu,
Milu kćercu Kozlić Huremage (922-928).

Takav srećan događaj (ženidba, rođenje deteta, dobijeni rat i sl.) uvećava se opštenarodnim veseljem u kome je trka samo jedan – mada glavni – detalj. U tom slučaju, obično se radi o zarobljenim muslimanskim devojkama dobrog roda, kakva je npr. L’jepa Šaha age Hasan age / Sa Kablića od Livna kamena (KH II, 59: 822–823), mada – kao što se vidi iz prethodnog primera – nagrada može biti i druge vrste.