LJUTICE

Atribucija

Geografski položaj

44° 27' N, 19° 45' E   
Selo blizu Šapca (Srbija).

Epski kontekst

Pominje se u kontekstu „Početka bune protiv dahija” kao mesto u Tamnavi čijeg kneza treba Turci planiraju ali ne uspeju da pogube.