LJUBOMIR

Etimologija

1149. Libomir / Gliubomir (pop Dukljanin), 1413. na Ljubomiru (Шкриванић 1959, 77). Izvorno svakako j-posesiv od ličnog imena, *Ljubomir-jь, lokativ *Ljubomiri. (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

42° 47’ N, 18° 20’ E   
Selo u BiH. Smešteno je s/z od Trebinja u Hercegovini.

Istorijat

Župa u staroj Zeti. Pominje se još sedamdesetih godina XV v.
Dok je Herceg Novi bio u turskim rukama, novski ratnici su stanovali uglavnom u Ljubomiru.
Kod Vuka u Rječniku : „kao knežina u Hercegovini u Ljubinjskom kadiluku”.

Epski kontekst

Pominje se u okviru bitke na Grahovu 1836. (Vuk IV, 55) i napada korjenićkih Turaka na Perovića ovce (Vuk IV, 60), u kontekstu rušenja manastira Tvrdoša (Vuk VI, 48) i ženidbe kruševačkog bana (Vuk VI, 40). .

Literatura

book1903Дедијер, Јевто: Билећске Рудине, Српски етнографски зборник II, 5.  cobiss
book1942Радонић, Јован: Дубровачка акта и повеље, Зборник за историју, језик и књижевност српског народа СКА XII, Београд.  cobiss
book1959Шкриванић, Гавро А.: Именик географских назива средњовековне Зете, Титоград.  [77]  cobiss
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book1979Evlija Čelebi: Putopis. Odlomci о jugoslovenskim zemljama, Sarajevo 1979.  [422, nap. 3; 423]  cobiss