LJUBIĆ

sl1

Železnička stanica u Ljubiću

Atribucija

Geografski položaj

43° 54' N, 20° 21' E   
Selo kod Čačka (Srbija).

Istorijat

U Drugom srpskom ustanku, kod Ljubića je 1815. vođena protiv Turaka značajna bitka, koju su ustanici dobili iako su bili malobrojni u odnosu na neprijatelja (1.500 Srba protiv 5.000 Turaka).
Kod Vuka u Rječniku: „brdo u nahiji Rudničkoj prema Čačku”, a tako se i javlja u Vuk IV, 45: Svi na Ljubić brdo otidoše (137).

Epski kontekst

Pominje se u kontekstu boja na Čačku (Vuk IV, 45, 46) i bitke na Ljubiću koja se pogrešno datira u 1813. godinu (Vuk VIII, 49).

Literatura

book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book1988Marković, Jovan Đ.: Enciklopedijski geografski leksikon Jugoslavije, „Svjetlost”, Sarajevo.  [137]  cobiss