LJEŠKOPOLJE

Atribucija

Geografski položaj

Selo i ravnica u Crnoj Gori.

Istorijat

Smešteno je južno od Podgorice između reka Zete, Morače i Sitnice.

Epski kontekst

Pominje se u kontekstu bitke na Krusima 1796. (SM 170vide ), boja na Sitnici 1849. (Vuk VIII, 63), Ali pašinog pohoda na Lješansku nahiju 1858. (Vuk IX, 20) i drugog pohoda Omer-paše Latasa na Crnu Goru 1862. (Vuk VIII, 73, 74; Vuk IX, 32) i bitke na Krusima. U pesmama Vuk VIII, 63, 65, 73 i 74 verovatno je reč o istoimenom polju, sudeći prema kontekstu:

A drugi sam šićar ugledao,
Đe izlaze Podgoričke ovce
Po široku Lješkopolju ramnom (Vuk VIII, 63:24-26).

Literatura

book1988Marković, Jovan Đ.: Enciklopedijski geografski leksikon Jugoslavije, „Svjetlost”, Sarajevo.  [137]  cobiss
book2002Енциклопедија православља, 1-3, „Савремена администрација", Београд 2002  [tom 2]  cobiss