LJUBOSTINJ

Etimologija

Apstraktna imenica poput milostinja, ili, pre, posesivno obrazovanje od ličnog imena *Ljubosta istim sufiksom * -yn’i (tip Vlahinja od Vlah) ili na –inъ (tip češ. Radostín), sa naknadnom palatalizacijom. Selo Ljubostinje ima kod Drniša, rečica Ljubostinja u valjevskoj Kolubari. (A.L.)

Atribucija

Istorijat

Pleme Ljubostinj/Ljubotinj u Crnoj Gori (vide ).

Epski kontekst

Pesma Vuk VIII, 29 pominje Ljubostinjane i njihovog kneza Andriju, ali i selo u plemenu:

Skupi mene tvoje arambaše,
Od tvojega sela s Ljubostinja (88-89),

a Vuk VIII, 61 i 62 samo Ljubostinjsko pleme (Ljubostinjane), posebno popa Miloša „od viteške kuće Sarapove” (Vuk VIII, 61) i Bajova Mrđena „od junačke kuće Vukićevića” (Vuk VIII, 62). Vukićević Pero iz „malenog sela” Ljubotinja pominje se i u pesmi Vuk VIII, 63 zajedno sa vojvodom Petrom, u kontekstu boja na Sitnici 1849. (vide ).

Još i: manastir Ljubostinja kod Trstenika u Srbiji, na levoj obali Ljubostinjske reke. Zadužbina kneginje Milice sa početka XV v. U manastirskoj crkvi Uspenja Bogorodice kneginja Milica se zamonašila i dobila ime Evgenija. Njene mošti su sahranjene u kamenom kovčegu na ulazu u crkvu.

Literatura

book1970Vojna enciklopedija, 1-10, Redakcija vojne enciklopedije, Beograd 1970-1975.Beograd 1980.  cobiss
book2002Енциклопедија православља, 1-3, „Савремена администрација", Београд 2002  [tom 2]  cobiss