LJEVIŠTA

sl1

Ljevišta pod izvorom Morače. U prvom planu - trebješka kula

Atribucija

Geografski položaj

42° 52’ N, 19° 16’ E   
Selo u Crnoj Gori. Nalazi se u Gornjoj Morači prema Uskocima.

Istorijat

U Ljevišta su se krajem XVIII v. doselili uskoci Trebješani, koji su morali da napuste Trebjesa kraj Nikšića. Tako je počelo da se formira pleme Uskoci, čija su sva druga naselja (osim Ljevišta) sa druge strane planine Javorja prema Nikšiću. O Uskocima peva pesma SM 174, a Trebješane pominje Vuk IX, 12.

Epski kontekst

Pesme navode Ljevišta kao dobar zimovnik za hajduke, a Uskoke kao dobre jatake :

Da idemo u selo Ljevišta,
To je selo do Morače blizu,
Njega brane uskoci junaci,
Ne dadu nas prije svoje glave,
Tamo ćemo zimovati zimu,
Sa uskoci opet biti Turke (Vuk VII, 55:11–17).

Pominju se u kontekstu pogibije Smail-age Čengića 1840. (SANU IV, 33, 35) i crnogorskog pohoda na Kolašin 1858. (Vuk IX, 16).

Literatura

book1880Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I-XIV, Zagreb, с1880-1952.
book1954Латковић, Видо: Белешке, објашњења и речник у: Вук Стеф. Караџић, Српске народне пјесме, књига четврта, Штампано поводом стопедесетогодишњице Првог српског устанка, «Просвета», Београд.  [607]
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [242]  cobiss