HAS, As

Etimologija

Oblast kod Đakovice na albanskoj granici, od turcizma (h)as ‘carski posed’ (Skok I 658b). (A.L.)

Atribucija

As

Has

Geografski položaj

Mesto u Crnoj Gori. Tamo gde se javlja bez atribucije misli se na mesto između Peći i Gusinja. U ostalim pojavama predeo niz reku Lim blizu Berana.

Epski kontekst

Pominje se u kontekstu boja na Martinićima (Vuk IV, 10) i na Krusima (SM 170) 1796, kao jedno od mesta iz kojih skadarski paša skuplja vojsku za pohod na Crnu Goru, a u Vuk IX, 32 u kontekstu drugog udara Omer-paše Latasa na Crnu Goru 1862.

Takođe i mesto kod Novog Travnika (BiH).
Još i: oblast u Metohiji (Srbija) i oblast u Makedoniji.

Literatura

book1880Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I-XIV, Zagreb, с1880-1952.
book1969Речник српскохрватскога књижевног језика, Речник српскохрватскога књижевног језика 1-6, „Матица српска", Нови Сад — Загреб 1969.
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [172]  cobiss
book1988Marković, Jovan Đ.: Enciklopedijski geografski leksikon Jugoslavije, „Svjetlost”, Sarajevo.  cobiss