HALEP

Atribucija

bez atribucije: Jedan Šamu, a drugi Halepu (KH I,Narodne pjesme muslimana u Bosni i Hercegovini, sabrao Kosta Hörmann 1888-1889, knjiga I, drugo izdanje, Sarajevo 1933. (KH I) 2:1005)

Istorijat

Vide