VUKOVIJE

sl1

(Donje) Vukovije

Atribucija

Geografski položaj

44° 27’ N, 18° 45’ E   
Selo u BiH. Nalazi se u s/i Bosni, blizu Zvornika.

Epski kontekst

Pominje se u kontekstu boja na Čokešini 1804. u tipično epskom okviru:

Bogo mili, čuda golemoga!
Đe dva brata, dva Nedića mlada,
Pogodiše u Turskoj ordiji
Do dva brata dva Turčina mlada,
Oba brata izvr Vukovija,
Oba brata, oba barjaktara,
Oba p’aše, nogom ne makoše,
Barjaci im pusti ostadoše (Vuk IV, 26:204–211).

Literatura

book1954Латковић, Видо: Белешке, објашњења и речник у: Вук Стеф. Караџић, Српске народне пјесме, књига четврта, Штампано поводом стопедесетогодишњице Првог српског устанка, «Просвета», Београд.  [537]