VRŠAC

sl1

Vršac pre Prvog svetskog rata

sl1

Vršačka kula (ostaci starog grada)

Istorijski nazivi

Podvršac, Vers, Versec, Veršec, Werschetz, Werschitz, Versetz, Versecz

Etimologija

1439. Vershecz, deminutiv od vrh u značenju ‘malo uzvišenje’, ili, eventualno, preobličeno od od *Vrški (grad), utvrđenje na bregu zvanom Vrh. (A.L.)

Atribucija

Geografski položaj

45° 7’ N, 21° 18’ E   
Grad u Srbiji.

Istorijat

Episkopsko sedište u južnom Banatu. Iako su na istom mestu postojala i preistorijska i antička naselja, današnji grad se prvi put pominje tek početkom XV v. kao Podvršac (varoš pod jakim utvrđenim gradom na vrhu brda). Grad na brdu beleži se kao Vers, a jedna njegova kula pominje se i u XVIII v. Turci su ga zauzeli 1465, ali su ga ubrzo napustili, da bi ga 1552. konačno osvojili zajedno sa naseljem pod njim. Evlija Čelebija sto godina kasnije opisuje Vršac kao bogatu i naprednu varoš koja ima vodovod, amame, džamije i škole. Posle oslobođenja od Turaka, u mestu su izgrađene i srpska i nemačka varoš koje se administrativno povezuju tek 1794. Status povlašćenog grada u Austriji Vršac stiče 1817.

Epski kontekst

Pesma Vuk II, 81 pominje Vršac u neistorijskom kontekstu smrti vojvode Kajice kao mesto čiji se ban zove Nemeš.

Literatura

book1966Marković, Milica: Geografsko-istorijski imenik naselja Vojvodine, Novi Sad.  [197]  cobiss
book1969Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, сакупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, „Нолит", Београд 1969.  cobiss
book2002Енциклопедија православља, 1-3, „Савремена администрација", Београд 2002  [tom 1]  cobiss