FLORINA, Lorin

sl1

Florina (Grčka) iz vazduha

sl1

Florina (pogled na grad)

Istorijski nazivi

Chloro, Lerin, Chlerenon

Atribucija

Geografski položaj

40° 46’ N, 21° 23’ E   
Grad u Grčkoj. Glavno mesto Lerinske Makedonije.

Istorijat

Nastanjen kontinuirano još od preistorije. Sadašnje ime je izvedeno iz vizantijskog Chloro. Lerinski opat Amancije (Amand / Amantius / Amatius) iz VII v. (… 708) posvetio se i njegov se dan slavi 18. novembra.
Pod Turcima, u Lerin dolazi veliki broj muslimana. Sredinom XVII v., po svedočanstvu Evlije Čelebije, grad je imao 6 muslimanskih mahala, ali od XVIII v. grčki element jača i na kraju preovlađuje, najviše zahvaljujući trgovini i zanatima, posebno kujundžijskom.
Od 1878. (nakon proterivanja Turaka iz Srbije) ojačava gerilska aktivnost u lerinskoj oblasti, a Lerin postaje centar makedonske borbe za oslobođenje i baza grčkih operacija u balkanskim ratovima (1912–1913).

Epski kontekst

Pesma ga pominje u neistorijskom kontekstu, kao mesto porekla žene mletačkog dužda („mila ćerca duke od Lorina”).

Literatura

book1932Šimčik, Antun: Šuma nikla od kopalja ili kolaca, Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena XXVIII/2, 89-90.  [89-90]