FARMACI, Farmarci

Istorijski nazivi

Varmaci

Etimologija

Porodični nadimak, up. alb. farmak ‘otrov’, gr. porekla. (A.L.)

Atribucija

Farmaci

Farmarci

Geografski položaj

42° 24’ N, 19° 11’ E   
Selo u Crnoj Gori. Nalazi se u nekadašnjoj Lješanskoj nahiji, zapadno od reke Sitnice.

Istorijat

Svojevremeno (u epsko doba „istrage poturica” 1707), tursko selo – zajedno sa Lekićima i Stanjevićima.
Kod Farmaka je 1877. bila čuvena bitka Crnogoraca sa Turcima koju su Crnogorci dobili.

Epski kontekst

Pesme, međutim, pominju Farmake u kontekstu sukoba sa skadarskim pašom 1844. kad su izgubljeni Vranjina i Lesendro (Vuk VIII, 62, 63) i Ali-pašinog napada na Lješnjane 1858. (Vuk IX, 20).