FUNDINA

sl1

Bitka kod Fundine 1876.

Atribucija

Geografski položaj

42° 26' N, 19° 22' E   
Selo u Kučima (Crna Gora), blizu Podgorice.

Istorijat

Kod nje je 1876. bila čuvena bitka između crnogorske i turske vojske u kojoj se naročito istakao Marko Miljanov. Otada su Kuči definitivno pripojeni Crnoj Gori.

Epski kontekst

U pesmi Vuk VIII, 58 pominje se u tom kontekstu, a u Vuk IX, 10 u okviru vojevanja na Kuče iz 1855.