JABUKA, Jabuke

Istorijski nazivi

Jabulka

Etimologija

Po drvetu jabuci, stsrp. jablьka. (A.L.)

Atribucija

Jabuka

Jabuke

Epski kontekst

1. Selo u Crnoj Gori, na putu između Prijepolja i Pljevalja.
U pesmi „Rišnjanin hadžija i Limun trgovac” (Vuk III, 68) jasno je da se radi o ovoj Jabuci budući da maršruta, čije su spoljašnje tačke Sremska Mitrovica i Risan, posle Glasinca ide na: Praču, Jabuku u Hercegovini, Izgore u podnožju planine Volujak (a ne Zagorje), Čemerno i Vrbu u Hercegovini (podnožje planine Lebršnik), Cernicu u Gatačkom polju i Korita (mesto a ne oblast) u Hercegovini, na putu Avtovac–Bileća. I u svim ostalim hrišćanskim pesmama radi se o ovom selu Jabuka/Jabuke koje je vrlo dugo bilo – i u kolektivnoj svesti se ustalilo – kao granični prelaz između Crne Gore i Srbije.
2. Jabuka stara i mlada iz muslimanske pesme KH I, 2 mogla bi imati drukčije značenje. Ona se lako uklapa u predanje o Crvenoj Jabuci (Qyzyl Alma), krajnjem cilju turskih osvajanja, simbolu ili metafori za neki od velikih evropskih gradova (Rim, Beč, Prag), koji će turski car osvojiti i držati čvrsto i dugo. U varijanti koja podržava hrišćansku stranu, Crvena Jabuka u istom simbolskom značenju je krajnja tačka do koje će Turci doći u osvajanju Evrope, posle čega će odande sa lakoćom bitri oterani zauvek. Ovo predanje su i Turci i hrišćani vrlo često spajali sa sličnim predanjem o „Zlatnom Pragu” (vide).

Još i: selo u Srbiji kod Pančeva (nemačko ime Apfeldorf), na levoj obali Tamiša; selo u Ibarskom Kolašinu (Srbija).; u BiH 4 mesta - kod Srbinja/Foče, Gacka, Goražda i Sokolca; u Crnoj Gori kod Kolašina, Prijepolja; u Hrvatskoj kod Sinja; ostrvo Jabuka u Jadranu.

Literatura

bookРадонић, Јован: Путовања Евлије Челебије по српским и хрватским земљама, Годишњица Николе Чупића, 1910, XXIX, 33-101; 1911, XXX, 259-291; 1912, XXXI, 233-297.  [80, nap. 46]
book1934Šimčik, Antun: Zlatni Prag i tradicijama jugoslovenskih muslomana, Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena XXIX/2, 69-78.
book1973Imenik mesta и Jugoslaviji, „Službeni list", Beograd 1973.  [182]  cobiss
book1988Marković, Jovan Đ.: Enciklopedijski geografski leksikon Jugoslavije, „Svjetlost”, Sarajevo.  [90]  cobiss