Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   4   < Претходна   Песма бр. 7   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Фалила се жута дуња на мору:
0002 „Од мене нејма ништа лепше на свет.“
0003 То зачула зеленика јабука
0004 ал говори зеленика јабука:
0005 „Мала т' фала, жута дуња на мору,
0006 од мене нејма ништо лепше на свет.“
0007 То зачула бела лоза винова
0008 говорила бела лоза винова:
0009 „Мала т' фала, зеленика јабуко,
0010 од мене нејма ништо лепше на свет.“
0011 То зачула некошена ливада
0012 говорила некошена ливада:
0013 „Мала т' фала, бела лоза винова,
0014 од мене нејма ништо лепше на свет.“
0015 То зачуо добар коњиц нејахан
0016 говорио добар коњиц нејахан:
0017 „Мала т' фала, некошена ливада,
0018 од мене нејма ништо лепше на свет.“
0019 То зачула нељубљена девојка
0020 говорила нељубљена девојка:
0021 „Мала т' фала, добар коњиц нејахан,
0022 од мене нејма ништо лепше на свет.“
0023 То зачуо добар јунак нежењен
0024 говорио добар јунак нежењен:
0025 „Почекај мене, нељубљена девојко“.
0026 Пак отиде добар јунак нежењен,
0027 потргао жуту дуњу на мору
0028 и узео зеленику јабуку
0029 и побрао белу лозу винову,
0030 покосио некошену ливаду,
0031 узјахао нејахана коњица,
0032 обљубио нељубљену девојку.

Интервенције:
ткунѩ = дуња
не има = нејма
лѣпше (јат = е)
свѣть (јат = е)
с = з (зачуо)
бѣла (јат = е)
зеленита = зеленика
i = и (коњиц)
дѣвoika (ѣ = е)
ле = ље (нељубљена)
i = ј (девојка)
з = с (покосио)
ї = и (коњица)
и = ј (почекај)

Напомене:
ткунѩ се може читати на 4 начина: дуња, туња, дгуња и гуња. Овде је одабрано уобичајено дуња ради лакшег праћења текста

Коментар:
Народна песма, лирска, љубавна (каталошка форма; самохвала: дуње, јабуке, лозе, ливаде, коњица, девојке, јунака) са поентом на лепоти и моћима младића.
Варијанте: Вук, СНП I, 619, 620; Вук, СНП V,540, 541; Кухач II, 440; ZNŽOJS, XVIII: 357. Krstić 1984: G 4, 15 – Biljke se hvale koja je najlepša i najviše vredi: 171.
Остале варијанте и литература: Недић 1965: 422; Krstić 1984: G, 4. 15 − Biljke se hvale koja je najlepša i koja najviše vredi: 171.
Литература: Недић 1965: 422