Стране:   Геземан:  1   2   3      Рукопис:  1   2   3   4   5   6   < Претходна   Песма бр. 63   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Пију вино две арамбаше
0002 на капији Задру бијеломе -
0003 Шандић Јован и Мандушић Вуче -
0004 баш у Задру бана задарскога.
0005 А кад се ладна вина понапише,
0006 да и вели млад задарски бане:
0007 „Два ускока, две арамбаше,
0008 поробисте четири крајине,
0009 поробисте Лику до Рибника
0010 и Крбаву под гором Капелом,
0011 Капелу украј мора сињега,
0012 Казаницу и Лазаковицу,
0013 од свакуда роба доведосте
0014 а од Гламоча ни роба ни коња.
0015 Ил не хтесте или не могосте.“
0016 Ал говори Шандићу Јоване:
0017 „Господине, млад задарски бане,
0018 ласно ти је ладно вино пити
0019 на капији Задру бијеломе
0020 седећи лијепо у дебелу ладу
0021 али мучно с Турци бојак бити.
0022 Кад изиђе две хиљаде Турак['],
0023 долом пешци а брдом коњици,
0024 и кад пукне гламочка лубарда
0025 а са њоме танка коцијанка,
0026 све се, бане, планине затресу.
0027 А какви су коњи у Турака!
0028 Кад потрче хиљада Турака,
0029 јека стоји поља гламочкога
0030 од јунаках и од добрих коњах
0031 страота је погледати, бане,
0032 да камо ли дочекати Турке.
0033 Ласно је теби пити ладно вино
0034 на чардаку Задру бијеломе
0035 али мучно чувати крајину
0036 крвавом се обрисући руком.“
0037 Али вели млад задарски бане:
0038 „Два ускока, двије арамбаше,
0039 ја се вами могу досетити
0040 јер имате добре пријатеље
0041 пријатеље у Гламочу граду:
0042 твој је конак у Пилиповића,
0043 а Шандића у Ковачевића,
0044 Мркоњића у Емировића,
0045 Мандушића у Алипашића.
0046 Састала се курва и ђидија,
0047 продај[е]те Турке у кауре
0048 а кауре по свој земљи турској.
0049 Брже ми дајте робље из Турака
0050 јали робље, јали тешко благо
0051 јер тако мене [не] родила мајка,
0052 потражићу ваше пријатеље.“
0053 Ал['] говори Шандићу Јоване:
0054 „Г[о]с[поди]не, млад задарски бане,
0055 лијепо ти је помучати, бане,
0056 помучати, не говорит['] много,
0057 јер овди има деце самовољне
0058 који немају ни оца ни мајке
0059 пушка и сабља отац и мајка.
0060 Јер тако мене [не] родила мајка
0061 већ Туркиња на меку душеку,
0062 да ти не пада глава на трпез[у].“
0063 Паке цикну Шандићу Јоване
0064 цикну курва како змија љута
0065 пак потрже сабљу оковану,
0066 удари га по лјевом рамену,
0067 никну му сабља по десном пасу.

Интервенције:
с = з т = д (Задру)
ω = Јо (Јован)
п = б (бана)
и = ји (крајине)
кр'ваву = Крбаву
капелѡм = Капелом
капилу = Капелу
к = г (Гламоча)
ѿ = од
нектѡсте = не хтесте
е = је
бѣломѣ (прво јат = ије; друго јат = е)
бѣломе (јат = ије; на крају е)
лѣпо (јат = ије; али седећи!)
ћ = ђ (изиђе)
б = п (пешци)
i= и (коњици)
з = с (затресу)
краiну = крајину
двѣ (јат = ије)
доседити = досетити
прi'ѩтелѥ = пријатеље
и = ј (твој)
ћитi'а = ђидија
продаите = продајете
г = к (кауре)
и = ј (дајте)
гсне = господине
дет'цах самовол'них = деце самовољне
ѿтца = оца
лѣвѡм (јат = ије)
пѡд = по

Напомене:
Између стихова 41 и 42 у оригиналу се налази и стих: Ал говори Шандићу Јоване (рук. стр. 4). Код Геземана тог стиха нема и приређивач га је с правом изоставио јер се не уклапа у ток песме: Јован Шандић не би говорио против себе, нити би на тај начин прекидао говор задарског бана. Тај фантомски стих у рукопису вероватно је писарска грешка.

Коментар:
Епска песма. Шандића Јована и Мандушића Вука кори задарски бан што не плене Гламоч. Сумња у договор између ускока и муслиманских породица. Шандић га убија због увреде.
Прештампано: Сувајџић 2003: 180-181
Варијанте: Песме о Вуку Мандушићу из ЕР: 17, 63, 119. В. напомену уз песму бр. 63.
Песме о Петру Мркоњићу из ЕР: 63 (стих 44), 72, 106 (стих 44), 127 (стих 75). Nedić 1966: 338.
Литература: Пешић 1967/1972: 260-284; Krnjević 1980: 257-259, 272; Сувајџић 2003: 378-380