Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   < Претходна   Песма бр. 202   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Љуто цвели за градом јабука
0002 питала [је] из града девојка:
0003 „Што је теби, за градом јабуко,
0004 која ти је голема невоља?“
0005 Говорила за градом јабука:
0006 „Како ми није голема невоља!
0007 Јабука сам расла за господу,
0008 а свака ме неприлика трга:
0009 тко год прође тај ме устргне.“
0010 Говорила из града девојка:
0011 „Мучи, не цвели, за градом јабуко!
0012 А мени је још гора невоља:
0013 млад ме проси, за стара ме дају,
0014 а у стара млого благо кажу.
0015 Што ће мени то чивутско благо:
0016 доћи ће штета те однети благо,
0017 ја остати ни мила ни драга.
0018 Волим с драгим на камену спати,
0019 нег['] с недрагим на меком душеку;
0020 волим се с драгим лиском покривати,
0021 нег['] с недрагим свиленим јорганом;
0022 волим драгому лећи на руку,
0023 нег['] недрагом на кумашли јастук.“

Интервенције:
дѣвоика (јат = е)
е = је
растила = расла
ћ = ђ (прође)
и = ј (тај)
устер'гне = устргне
горi'ѩ = гора (у смислу: лошија)
даѥ = дају (неодређен облик је обично пл.)
чивуч'ко = чивутско
ѿнѣти (јат = е)
(вероватно: мени не остати...)
несдрагим = с недрагим
несдрагѡм = с недрагим
о = и (свиленим, род)
к = г (јорганом)
ѩстуку = јастук (acc. loci)

Напомене:
ст 1: цвели (као што пише), уместо обичнијег: цвили; према: уцвељен...

Коментар:
Љубавна лирска песма. Девојка пореди живот с драгим и недрагим.
Варијанте: 13, 45, 171; Вук, СНП V, 483, в. напомене уз песме бр. 13, 45.
Литература: Krnjević 1986: 141, 155