Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   < Претходна   Песма бр. 16   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Кад се жени комар јунак,
0002 испросио кучку муху,
0003 кучку муху удовицу.
0004 Недељом се смиловаше,
0005 а другом се завадише.
0006 Скочи комар те ми изби
0007 кучку муху удовицу,
0008 седи муха те ми плаче.
0009 Отуд иде мрав на коњу,
0010 вучју капу накривио,
0011 подштапа се бојним копјем.
0012 Говорио мрав на коњу:
0013 „Што је теби, сестро муха,
0014 те толико грозно плачеш?“
0015 Муха мраву говорила:
0016 „Не питај ме, браче мравче,
0017 менека су тешки јади.
0018 Кад се жени комар јунак
0019 и испроси мене муху,
0020 мене муху удовицу,
0021 недељом се миловасмо
0022 а другом се завадисмо.
0023 Скочи комар те ме изби.“
0024 Мрав је мухи говорио:
0025 „Хак је теби, сестро муха,
0026 тебе просе бољих људих –
0027 лептирови све хаџије
0028 који носе беле саје,
0029 а скакавци балтаџије,
0030 ситне мухе кулоглије,
0031 обадови јаничари.“

Интервенције:
з = с (изпросио)
л = љ (неделом)
сь = за (сьвадише)
ѿ туд = отуд
пѡдщапасе = подштапа се
i= ј (копјем)
е = је
и = ј (питај)
мене га = менека
ч = џ (хачие)
и = ји (кои)
бѣле (јат = е)
боинѡм = бојним
л = љ можда: бољи људи?

Напомене:
браче - можда би требало: бравче

Коментар:
Шаљива лирска песма.
Варијанте: Вук, СНП I, 716; Вук, СНП V, 635, Геземан 1925: 334; Недић 1965: 403-404; Krstić 1984: W 19, 1 – Ženidba životinja: 422-423.
Литература: Самарџија 2004; Карановић 2010: 312-322.