Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   4   < Претходна   Песма бр. 15   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Вино пије бане Маријане
0002 на ливади, у зеленој трави
0003 око њега слуге гологлаве.
0004 Говорио бане Маријане:
0005 "А ви, моје слуге гологлаве,
0006 вечерајте пак се поиграјте
0007 добрим коњма добре зоби дајте,
0008 великоме коњу понајвише
0009 сјутра ћемо на стара друмова
0010 ту ће проћи богати сватови
0011 и провести богату девојку
0012 од Јована, влаха богатога.
0013 Прид њом иду две камиле блага,
0014 за њом иду две камиле дара,
0015 над њом вију два алај-барјака,
0016 обадва су од зелене свиле,
0017 на њојзи парте од триста дуката.“
0018 Скочиле су слуге и дворани
0019 вечерали те се поиграли
0020 добрим коњма добре зоби дали
0021 великоме коњу понајвише
0022 и изишли на старе друмове.
0023 Ту су прошли богати сватови
0024 и провели богату девојку
0025 од Јована, влаха богатога.
0026 Кад је пришао млади Маријане
0027 да с девојке златну парту скида
0028 и да узме два алај-барјака,
0029 сочила лепота девојка:
0030 "Богом брате, бане Маријане,
0031 на част теби две камиле блага
0032 и на част ти две камиле дара,
0033 не носи ми два алај-барјака
0034 и не носи моје златне парте
0035 не квари ми прве среће моје."
0036 Поврати се бане Маријане
0037 те загрли лепоту девојку
0038 пољуби ју како сестру своју
0039 и поврати њену златну парту
0040 и вратио две камиле блага
0041 и вратио и обадве с даром
0042 јоште јој више напоклонио
0043 него што је од ње освојио.
0044 И даде јој многе пратиоце,
0045 слободно је двору оправио.

Интервенције:
п = б (бане)
Марi'ане = Маријане
и = ј (зеленој)
i= ј (поиграјте)
н' = њ (коњма)
е = и (акузатив пл. у номинатив синг.)
дѣвоiку (јат = је)
ѿ ювана = од Јована
виху = вију
алаи барi'ѩка = алај-барјака
ноиси = њојзи
барть = парте
стари = старе
ѿ ѡвана = од Јована
здѣвоіке = с дјевојке с = з
т = д (парту)
узми = узме
лѣпота (јат = је)
обе две = обадве
прешаѡ = пришао
срѣће (јат = е)

Напомене:
сочила = скочила (можда говорила?)

Коментар:
Лирско-епска песма, романса. Мудра невеста спречи трагедију, братими насилнике и подсећа их колики је грех уништити девојачку срећу.
На сличан начин се трагедија може избећи и у епском моделу о више (махом тројици) просаца исте лепотице. Духовно сродство, које иницира девојка, не може се одбити, а истовремено онемогућава и брак са нежељеним младожењом.
Варијанте: Krstić 1984, S 1, 2, 21 – Junak namerava da napadne svatove, devojka ga bratimi: 333.
Литература: Krnjević 1980: 271.