Manuscript database
previous next     
 иди на стр. од  51       стр. 1 (131v)
  Почетна страна     О рукопису     Превод     Превод на енглески
  Душанов законик, Призренски рукопис [почетак XVI в. ], стр. 131v
10