Текстови из староћириличних рукописа
са претраживим садржајем

Нова верзија(препоручује се)
Нова, бржа, HTML5 верзија, компатибилна са модерним претраживачима и мобилним уређајима.

Такође је доступна и стара верзија, направљена пре више година. Користи 'Adobe Flash' за приказ слика страна рукописа. Није компатибилана са мобилним уређајима који не користе 'Flash' . Неопходна инсталација 'Adobe Flash plugin-а'.
Стара верзија

 

Приказани садржај је у обе верзије идентичан.