интерпункција кориговано читање (укључујући и падеже) треба избацити
проблем правопис (састављено и растављено писање, велико и мало слово) треба убацити