Стране:   Геземан:  1      Рукопис:  1   2   3   < Претходна   Песма бр. 9   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Требевићу, висока планино,
0002 под тобом је шехир Сарајев[о]
0003 и у њему ћерка Мусурова
0004 која љуби потајно јунаке:
0005 два пашића из пашина двора,
0006 два диздара из белога града,
0007 и лепога Тому Латинина,
0008 и лепога Марка кујунџију,
0009 и из поља две одунџије.
0010 Говорила ћерка Мусурова:
0011 „Ја и љубим, што је коме за то?
0012 Ако љубим два Пашића млада,
0013 они режу дибу и кадиву;
0014 ако љубим два диздара млада,
0015 они нижу на гроце бисер;
0016 ако љубим Тому Латинина,
0017 он ми реже синџирли фереџе;
0018 ако љубим Марка кујунџију,
0019 он ми кује од злата ђубета
0020 и на руке златне беле[н]зуке;
0021 ако љубим две одунџије,
0022 зими носе дрва буковину
0023 прима[ле]ћи печене јагањце.“

Интервенције:
е = је
шехирь = шехер
сараѥвь = Сарајево
пѡд таѥнь = потајно
б = п (пашића, пашина)
ст = зд (диздара)
бѣлога, лѣпога (јат = е)
куюн'жiѩ = кујунџију
ж = џ (одунџије)
диву = дибу
крi'ѡце = гроце
п = б (бисер)
син'чев'ли = синџирли
феречи = фереџе
ѿ = од
ћ = џ п = б (џубета)
с = нз (белензуке)
примаћи = прималећи (= у пролеће)
н' = њ (јагањце)

Напомене:
стих 13: да ли постоји облик: дива? (као у: кадива)
стих 23: прималећи, в. Геземан, Предговор CXXXV
одунџије = ?
у полустиху: "две одунџије", боље би ишло јат (двије одунџије), али је у оригиналу написано са е

Коментар:
Љубавна народна песма – шаљива романса о тајним љубавницима младе Туркиње. За разлику од песама о чудноватом везу на украденим гаћама, само се набрајају имена љубавника.
Варијанте: ЕР 29, 95, 101, 184.
Литература: Krnjević 1986: 141, 151-154, в. напомену уз песму бр. 29.