Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   4   < Претходна   Песма бр. 8   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 „О душо верна, бисерно зрно,
0002 што ти се бели под белим грлом?
0003 Или је бисер, ил['] драги камен
0004 или се грло од себе бели?“
0005 „Тако ми бога, мој господару,
0006 нити је бисер, ни драги камен
0007 веће се грло од себе бели
0008 или га љубиш ти, господару.“
0009 То ми изрече прилепа верна,
0010 то ми изрече пак се разболи
0011 и захтела је тешку понуду:
0012 морскога грожђа, стамболске воде,
0013 жуте турунџе из прико мора.
0014 И отиде прилепи Павле
0015 те он донесе тешке понуде.
0016 Сусрео га лепи Илија
0017 и да ми рече лепи Илија:
0018 „Куд идеш Павле, мој мили брајне?“
0019 И да ми рече прилепи Павле:
0020 „Тако ми бога, лепи Илија,
0021 болна ми верна у двору лежи
0022 и захтела је тешку понуду:
0023 морскога грожђа, стамболске воде,
0024 жуте турунџе из прико мора.“
0025 И да ми рече лепи Илија:
0026 „Враћај се натраг, прилепи Павле
0027 није ти верна у двору болна
0028 већ ти је верна у двору мртва.“
0029 Брзо се врати прилепи Павле
0030 ал[']није му верна у двору мртва,
0031 већ жива седи сред бела двора
0032 пак на Павла грохотом се смије.
0033 И да ми рече прилепа верна:
0034 „Ех лепи Павле, мој господару,
0035 ја нисам, верна, од бога болна
0036 веће те кушах милујеш ли мене.“
0037 Павле ми верни тихо говори:
0038 „Хе душо верна, бисерно зрно,
0039 богме милујем и душу дајем.
0040 Ја волим, Павле, и сам умрети
0041 него тебека болну видити.“

Интервенције:
вѣрна (јат = е)
бѣли (јат = е)
п = б (бисерно)
с = з (зрно)
е = је
и = ј (мој)
ѿ = од
или (= јер)
изрѣче (јат = е)
бѣли (јат = е)
изрѣче (јат = е)
вѣрна (јат = и?)
прiлѣпа (јат = е)
к = х (захтела)
т = д (понуду)
сћ = жђ (грожђа)
стам' поллске = стамболске
ч = џ (турунџе)
ѿиди = отиде
прѣко (јат = и)
изь прико = из прико (са и, не са јатом)
срѣд (јат = е)
прiлѣпи (јат = е)
лѣпи (јат = е)
I = И
[мој] дуплирано
браине = брај'не (од: брајан)
бѣла (јат = е)
умрѣти (јат = е)
г = к (тебека)
стих 18: [мој] дуплирано

Напомене:
турунче = вероватно наранче/наранџе
верна? вирна?

Коментар:
Љубавна, лирска народна песма. Кушање драгог у ,,болести“, захтевање понуда.
Варијанте: у ЕР сличан заплет, али супротан исход има песма бр. 167. Krstić 1984: X 14, 1, 6 − Devojka ili žena se učini bolesnom, da bi saznala da li je dragi (muž) voli: 441.