Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   4   < Претходна   Песма бр. 74   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 "[П]обратиме, Брдарић Мершане,
0002 ил не хајеш, ил за ме не знадеш.
0003 Сада би ме ласно откупио
0004 и без цјене и без откупа.
0005 У Сењу је воде малаксало,
0006 више Сења студена водица
0007 он се зове зденац Мандушевац.
0008 Мене воде Сенкиње дјевојке
0009 у воду кано добра коња
0010 те на ме у Сењ носе воду."
0011 Кад то чуо Брдарић Мершане,
0012 с вечера коње напојио
0013 и дао им да позобљу зопца,
0014 до поноћи коње оседлао
0015 од поноћи коње узјахаше
0016 до зорице дојде Мандушевцу
0017 и он седи јунак у бусију,
0018 у бусију код воде студене.
0019 И мало је јунак поседио
0020 ал['] иду Сенкиње дјевојке
0021 и пред њима Иванова сестра
0022 за њом иде Јела Кружићева
0023 собом воде сужња Усеина.
0024 Кад дођоше на водицу ладну,
0025 ал['] полива сестра Иванова
0026 полива Јелу Кружићеву
0027 полива ју студеном водицом.
0028 Ал['] говори Јела Кружићева:
0029 "Не поливај, сестро Иванова,
0030 не поливај студеном водицом
0031 тебе Турци поливали вином."
0032 Кад то чуо Брдарић Мершане,
0033 онда скочи јунак из бусије
0034 и ш њиме тридесет Тураках,
0035 уфати сваки по дјевојку
0036 и уфати Брдарић Мершане
0037 он уфати сестру Иванову,
0038 а уфати сужањ Усеине
0039 прилијепу Јелу Кружићеву
0040 и одоше бијелој Удвини
0041 пијућ['] вина и пјевајући.

Интервенције:
бер'тарићь = Брдарић
цѣне (јат = је)
ѿкупе = откупа
е = је
онь = она
с = з т = д (зденац)
мандушеоць =Мандушевац
дѣвоiке (јат = је)
i= ј (дјевојке)
напоиѡ = напојио
ихмь = им
до = да
б = п (зопцу)
ѿ = од
i= и (бусију)
н = њ (њима)
крушићова = Кружићева ш = ж
нѡм = њом
ело = Јела
ћ = ђ (дођоше)
нь = н (сужањ)
студеним = студеном
и = ј (поливај)
прiлѣпу (јат = ије)
пѣваюћи (јат = ије)

Напомене:
стих 1: Мершан би могао бити Маршан

Коментар:
Епска песма, комад песме. Заробљеног Турчина ослобађа побратим из сењског ропства и том приликом отимају највиђеније Сењанке. (Игра девојака на води, клетва ,,Не поливај студеном водицом / тебе Турци поливали вином“).
Варијанте: Богишић, 117; Вук, СНП IV, 47; Вук, СНП VI, 77; Вук, СНП VII, 1, 46; Милутиновић, 67, 117; Krstić 1984: Н 1, 14 – Ослобађанје – разно: 293.
Литература: Schmaus 1953: 231; Krnjević 1980: 242;