Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   4   5   6   7   < Претходна   Песма бр. 67   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Кад Новака уфатише Турци,
0002 везана га цару доведоше.
0003 Ал['] га пита царе господине:
0004 "Новаче, мој стари ајдуче,
0005 доста ти си по гори ходио
0006 по бусија' Турке разбијао
0007 мртве турске главе проносио
0008 продавао живе у Латине
0009 ал['] си јако допануо хака
0010 у Цариграду, ц[а]ру господину.
0011 Што ћеш јако, ајдуче Новаче:
0012 или хоћеш да те коњ'ма тргам,
0013 или хоћеш да т' на ватру мећем?"
0014 Али вели ајдуче Новаче:
0015 "На милост [т]и, ц[а]ре господине,
0016 нисам курва да ме коњ'ма тргаш,
0017 ни хрсузин да мећеш на ватру,
0018 већ сам јунак, под мач главу дајем.
0019 Ал['] бога ти, царе господине,
0020 немој мене, ц[а]ре, уморити,
0021 веће дај ми коња изјахана
0022 дај ми, ц[а]ре, сабљу изношену
0023 паке дај ми копље изломљено
0024 пак ми вежи ноге испод коња
0025 а и бијеле наопако руке
0026 пак ме пуштеј покрај Ц[а]риграда
0027 за мном, ц[а]ре, три хиљаде војске,
0028 три хиљаде дјеце јаничара
0029 пак се попни граду на бедеме
0030 гледај, ц[а]ре, чуда големога
0031 како ће Новака дјелити на сабље."
0032 Али ц[а]ру зла срећа прискочи:
0033 даде му ц[а]ре коња изјахана,
0034 веже хитре испод коња ноге,
0035 а и бијеле наопако руке,
0036 пак га посла покрај Ц[а]риграда
0037 и за њиме три хиљаде војске,
0038 три хиљаде дјеце јаничара.
0039 Попе се Ц[а]риграду на бедеме
0040 да погледа чуда големога
0041 како ће Новака делити на сабље.
0042 А кад се Новак натраг обазрео,
0043 ал['] за њиме три хиљаде војске,
0044 три хиљаде дјеце јаничара,
0045 онда викну ајдуче Новаче:
0046 "Јао гди си сестро, из горице вило,
0047 гди си брате, дели Радивоје,
0048 ево ћу вам данас погинути
0049 под бијелим градом Ц[а]риградом."
0050 А кад чула из горице вила,
0051 да долети из горице вила
0052 те му бијеле одреши руке
0053 паке хитре одвеза ноге.
0054 Новак викну канда громак пуче
0055 сину сабља како жарко сунце
0056 а коњ скочи како бијела вила:
0057 две војске сабљом исјече
0058 а трећу војску на море потјера
0059 сва се војска махом потопила.
0060 Гледа ц[а]ре чуда великога
0061 гледа ц[а]ре пак себе проклиње:
0062 "Нуто мене, љута г[о]с[поди]на,
0063 те ја раним три хиљаде војске
0064 ал['] не раним хајдука Новака."
0065 Пак Новака лијепо дозиваше:
0066 "Врат' се натраг, ајдуче Новаче,
0067 на част теби полак Ц[а]риграда
0068 и на част теби полак ц[а]ревине."
0069 Али Новак ништа и не мари
0070 веће иде у гору зелену.
0071 Далеко се гора зеленила
0072 а наша се браћа веселила,
0073 сунце сјало а цвијеће цвало.

Интервенције:
и = ј (мој)
i= и (разбијао)
ц'ру = цару
н' = њ (коњма)
тер'гам = тргам
милѡсти = милост ти
херсусинь = хрсузин с = з
изь пѡд = испод
бѣле (јат = ије)
дѣт'ца = дјеце (јат = је)
бетена = бедеме
дѣлити (јат = ије)
срѣћа (јат = е)
прѣскочи (јат = и)
стих 31: делити са е, не са ѣ
i= ј (војске)
ѿреже = одреши
ѿвѣза (јат = е)
изсѣче (јат = ије)
потѣра (јат = је)
гсна = господина
цвѣће (јат = ије)

Коментар:
Епска песма. Заробљени јунак може да бира како ће умрети, ослобађа се уз помоћ виле и савлада Турке.
Варијанте: Богишић, 46, 101; Вук, СНП II, 52; Krstić 1984, A 5, 1, 7 Vila odreši vezanog junaka: 9 и p.v. 39: 605, N 1, 7, 1 – Zarobljenik bira smrt, oslobodi se i savlada neprijatelje: 289, p. v. 39: 605; S 1, 3, 4 – Vezan junak odreši ruke: 334; в. из ЕР песме бр. 47, 49, 129.
Прештампано: Сувајџић 2003: 97-98
Песме о Старини Новаку из ЕР: 66, 67, 92 (стих 29), 96, 111, 150, 188 (стих 21). Nedić 1996: 339.
Литература: Костић 1937: 83-84; Матић 1958: 720-721; Bošković-Stulli 1975: 68-76; Пешић 1976, 86-95; Пешић 1988: 590; Krnjević 1980: 252; Лома 2002: 29; Сувајџић 2003: 350; Сувајџић 2005: 51-96.