Стране:   Геземан:  1   2   3   4      Рукопис:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   < Претходна   Песма бр. 61   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Ферман иде од града до града,
0002 ферман дође граду Невесињу
0003 пред дворове бега Љубовића:
0004 „Да си брже, Љубовићу беже,
0005 да си брже под Сигет на војску.
0006 Не остави Мују дете младо,
0007 нек пред четом алај барјак носи.“
0008 А кад чуо Мујо дете младо
0009 да ће ићи под Сигет на војску,
0010 да он моли своју стару мајку:
0011 „Пази ми, мајко, моје мило злато,
0012 пази, мајко, верну љубу моју,
0013 моју љубу а твоју снашицу,
0014 да ја идем под Сигет на војску
0015 да пред четом алај барјак носим.
0016 Мени мило, моја стара мајко,
0017 да ја идем под Сигет на војску
0018 да пред четом алај барјак носим
0019 и пред лепом китом Љубовића.“
0020 А лепо је Љубовићу беже,
0021 лепо је чету сакупио
0022 пак одоше под Сигет на војску.
0023 Кад су били баш код Сарајева,
0024 видле су [их] буле сарајевске
0025 пак се пењу горе на чардаке
0026 да гледају киту Љубовића.
0027 Пак говоре буле сарајевске:
0028 „Мили боже, на свему ти фала,
0029 да лијепе ките Љубовића
0030 и пред њима Љубовића бега!
0031 Јошт је љепши Љубовићу Мујо
0032 јер пред четом алај барјак носи
0033 благо мајки која га роди[ла]
0034 и сестрици која одржала.
0035 Да ми може врло како бити,
0036 ја би га натраг повратила
0037 и довела к себи у чардака
0038 под њег['] би стерала свако цвеће,
0039 а под главу киту каранфила:
0040 нека бумбул поје чело главе,
0041 нека буди Љубовића Мују,
0042 нека буди и мене и њега,
0043 нек нас буд да се милујемо
0044 у поноћи како и у подне
0045 гдино многе очи не гледају.“
0046 Али Мујо ништа и не мари.
0047 Оде чета под Сигет на војску,
0048 здраво чета белу граду дошла.
0049 А кад војска белу граду дошла,
0050 силна војска ц[а]ра г[о]с[поди]на,
0051 и кад дође кита Љубовића
0052 и пред четом Љубовићу беже
0053 и барјактар Љубовићу Мујо,
0054 телал викну по војсци ц[а]ревој:
0055 „Није ли мајка родила јунака
0056 јал['] сестрица браца одржала,
0057 који се попне на бијелу кулу
0058 да удари алај зелен барјак,
0059 дао би ц[а]ре три товара блага.“
0060 Дође ферман бегу Љубовићу:
0061 „Г[о]с[поди]не, Љубовићу беже,
0062 камо твоја кита Љубовића?
0063 Није л' ти мајка родила јунака,
0064 јал['] сестрица браца одржала,
0065 који се попне на кулу белу
0066 да удари алај зелен барјак?“
0067 Сви јунаци ником поникоше,
0068 не пониче Љубовићу Мујо
0069 већ говори Љубовићу Мујо:
0070 „А мој бабо, Љубовићу беже,
0071 дај ми, бабо, тестир и благослов
0072 да ја идем на кулу бијелу
0073 да ударим алај зелен барјак.
0074 Хоћу ићи, мој рођени бабо,
0075 хоћу ићи ако ћу не доћи
0076 те ако ћу онде погинути.
0077 Ја за моју и не хајем главу
0078 и за тебе, бабо, и не хајем
0079 а за моју и не хајем мајку
0080 а за моју и не хајем љубу
0081 ако сам се скоро оженио,
0082 није ми жао моје миле драге
0083 већ ми је жао ките Љубовића
0084 под калпак[ом] и бијелим перјем,
0085 под скерлетом и светлим оружјем.“
0086 Ал['] му баба говорити пође:
0087 „Иди, синко, Љубовићу кита,
0088 иди, синко, на бијелу кулу
0089 те удари алај зелен барјак.“
0090 А кад чуо Љубовићу Мујо,
0091 он се попе на бијелу кулу
0092 те удари алај зелен барјак.
0093 Кад је био на првом пенџеру,
0094 пуче пушка из бијеле куле
0095 те удари Љубовића Мују
0096 пребила му сву десницу руку.
0097 А кад је био на другом пенџеру,
0098 пуче пушка из бијеле куле
0099 те удари Љубовића Мују,
0100 пребила му ногу и колено.
0101 А кад је био на трећем пенџеру,
0102 пуче пушка из бијеле куле
0103 те удари Љубовића Мују
0104 пребила му [и] калпак и перје.
0105 Кад се попе на бијелу кулу
0106 те удари алај зелен барјак,
0107 пуче пушка из бијеле куле
0108 те удари Љубовића Мују
0109 баш под калпак и бијело перје
0110 међу очи у чело јуначко,
0111 мртав Мујо полети низ куле.
0112 Дочека га кита Љубовића,
0113 дочекаше га на беле руке
0114 однесоше старој милој мајки.
0115 Мртва га дочекала мајка,
0116 лијепо га и дочекала љуба,
0117 и љуба га с мајком ожалила
0118 и лепо га мајка укопала.

Интервенције:
ѿ = од
ћ = ђ (дође)
прѣд (јат = е)
сегеть = Сигет
и = ј (војску)
дѣте (јат = е)
барi'ѩк = барјак
i= ј (мајку)
вѣрну (јат = е)
з = с ж = ш (снашицу)
лѣпом (јат = е)
е = је
ѿдоше = одоше
п = б (буле)
гн = њ (пењу)
чердаке = чардаке
лѣпе (јат = ије због стиха)
ѡщь = јошт
ни = њи (њима)
цвѣће (јат = е због стиха)
д = т (телал)
кои = који
тестерь = тестир
бијелу (јат = ије због стиха)
свѣт'лим (јат = е због стиха)
ч = џ (пенџеру)
прѣбила (јат = е)
ѿнѣсоше (јат = е)

Коментар:
Епска песма. Окупљање војске, опсада Сигета, подвиг и погибија Мује Љубовића.. Посебна епизода о лепом јунаку, којег урекне дивљење жена.
Литература: Schmaus 1953: 233