Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   4   5   < Претходна   Песма бр. 60   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Види чудо прије негледано
0002 где град Будим гори без пламена,
0003 ужеже га очима девојка
0004 гледајући доброга јунака
0005 гди он јаши коња по Будиму.
0006 Кудише га троје кудиоци.
0007 Један вели кудиоц девојки:
0008 „Ао душо, лијепа девојко,
0009 у што си се загледало, злато,
0010 у онога доброга јунака
0011 гди он јаши коња по Будиму?
0012 Он га јаши, али некована.“
0013 Други вели кудиоц девојки:
0014 „Ао душо, лијепа девојко,
0015 у што си се загледало, злато,
0016 у онога доброга јунака
0017 који паше нековану ћорду?“
0018 Трећи јој говорио кудиоц:
0019 „Ао душо, лијепа девојко,
0020 у што си се загледала, злато,
0021 у онога доброга јунака
0022 који носи нековано перје?
0023 Залуду му и љепота била
0024 када јаше коња некована
0025 и он паше нековану ћорду
0026 и он носи нековано перје.“
0027 Ал говори лијепа девојка:
0028 „Не куд[']те га, троје кудиоци,
0029 не куд[']те га, да вас бог убије.
0030 Ако јаше коња некована,
0031 снимити ћу са папуча налче
0032 те ћу њему коња потковати.
0033 Ако паше нековану ћорду,
0034 снимити ћу сребрне прстене
0035 те ћу њему оковати ћорду.
0036 Ако носи нековано перје,
0037 снимити ћу бурме позлаћене
0038 те ћу њему оковати перје
0039 јер је лијеп, жалосна му мајка:
0040 црна брка и црни обрва,
0041 бела лица и црних очију,
0042 бела врата и црна п[е]рчина,
0043 под њиме је вран коњ без белега.
0044 Љубићу га на чардаку мому
0045 на кревету, на меку душеку,
0046 на срамоту младим Будимкама.“

Интервенције:
прi'е = прије
е = је
дѣвоiка (јат = е) i= ј
ж = ш (јаши)
лѣпа (јат = ије)
т = д (ћорду)
и = ј (који)
ѡи = јој
люду = луду
перi'е = перје
лѣпота (јат = је)
нѣму (јат = је)
д = т (потковати)
бѣла (јат = је)
лѣп (јат = ије)
пр'чинз = перчина
нимѣ = њиме (јат = е)
чердаку = чардаку
цер'них, цер'на = црних, црна

Напомене:
стих 6: можда: троји?

Коментар:
Лирске песме, контаминација два модела. Девојка запали град очима, због момка којег куде.
Хипербола о лепотици с које страдају градови променила је и функцију и значења, јер је послужила као увод за опис изузетног младића. Мада је махом девојка жртва зависти и куђења, овакав однос колектива некада угрожава и будућност младића. За разлику од лирских монолога или дијалога, обраде о кудиоцима могу добити и извесна наративна проширења, а у зависности од њих се уочавају сложена жанровска прожимања (лирика − балада – романса).
Варијанте: Вук, СНП I, 540.
Литература: Лома 2002: 29; Пешикан-Љуштановић 2007: 7-19.