Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   4   < Претходна   Песма бр. 54   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Фалила се Ајкуна дјевојка:
0002 „Имам косе, киту ибришима,
0003 обрвице како пијавице,
0004 а два ока, два драга камена,
0005 б'јело лице, два ђула румена,
0006 имам уста кутију шећера,
0007 имам зубе дизију бисера,
0008 имам грло груду била снига,
0009 имам дојке два жута лимуна,
0010 имам руке како у бербера,
0011 плећи су ми како у пеика,
0012 имам ноге како у дилбера.“
0013 Јошт се фали Ајкуна дјевојка:
0014 „Није мајка родила јунака
0015 јали сестрица браца одржала
0016 да замрси киту ибришима,
0017 да испије два драга камена,
0018 да обљуби два ђула румена
0019 и да изје кутију шећера,
0020 да поквари тисију бисера,
0021 да обљуби груду била снига,
0022 да уштине два жута лимуна,
0023 да изломи руке берберове,
0024 да обрне плећи пеикове
0025 и да дигне ноге дилберове.“
0026 Али се фали момче нежењено:
0027 „А каква је Ајкуна дјевојка,
0028 ја сам љепши него ни дјевојка:
0029 црна брка и црни обрва,
0030 бјела лица и црни очију,
0031 бјела врата и црна перчина,
0032 ја јашем коња без белеге.
0033 Замрсићу Ајку[ни] дјевојки,
0034 [замрсићу] киту ибришима
0035 и обљубићу два ђула румена
0036 и испити ћу два драга камена,
0037 изести ћу кутију шећера,
0038 покварићу дизију бисера,
0039 обљубићу груду била снига,
0040 погладићу два жута лимуна,
0041 изломићу руке берберове
0042 обрнућу плећи пеикове,
0043 пак дигнућу ноге дилберове,
0044 чинити ћу што је мени драго
0045 у поноћи како и у подне
0046 на чардаку, на моме душеку,
0047 гдино многе очи не гледају.“

Интервенције:
и, i = ј (Ајкуна дјевојка)
дѣвоiка, бѣло (јат = ије)
i= и (пијавице)
ћ = ђ (ђула)
и = е с = з (зубе)
тисi'ю = дизију (=ниску)
п = б (бисера)
к = г т = д (груду)
снѣга (јат = и)
ѡщь = Јошт
е = је
и = ј (мајка)
брат'ца ѡдер'жала = браца одржала
самр'жи = замрси
с = з ж = с (замрси)
п = б (ибришима)
из'бие = испије
бѣла (јат = и према: снига)
овр'не = обрне
мумче = момче
лѣп'ши (јат = је)
бр'чина = перчина
бер'ка = брка
ж = ш (јашем)
бѣлеге (јат = е)
з = с (замрсићу)
аику = Ајкуни
из'битићу = испити ћу
горе: снига, овде: снѣга (јат = и)
поклатићу = погладићу
овр'нићу = обрнућу
много = многе
е = а (чардаку)

Напомене:
ст. 21: да обљуби груду била снига (јат = и према: снига)
ст. 39: горе: снига, овде: снѣга; предлаже се (јат = и): обљубићу груду била снига

Коментар:
Љубавна, лирска песма. Опис девојке и момка.