Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   4   5   < Претходна   Песма бр. 52   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Три су друге друговале,
0002 под бором се умивале.
0003 Бору се је досадило,
0004 говорио зелен бор:
0005 „Јал['] ме бора посеците,
0006 јал['] девојке разудајте.“
0007 Не хтише бора посецати
0008 већ девојке разудали:
0009 једну дали прико горе,
0010 другу дали у безрибје,
0011 трећу дали у Маџарију.
0012 Година се с[а]вршила,
0013 три се друге с[а]стануле,
0014 једна другој говорила:
0015 „Фалите се, друге моје,
0016 како вам је на домове?“
0017 Коју дали прико горе,
0018 та се друга добром фали:
0019 „А бога ми, друге моје,
0020 бог је мени добро дао –
0021 колики је летњи данак,
0022 вас дан седим на чардаку,
0023 везем срмом по кадифи.“
0024 Коју дали у безрибје,
0025 и она се добром фали:
0026 „А бога ми, друге моје,
0027 бог је мени добро дао –
0028 колики је летњи данак,
0029 вас дан седим на чардаку,
0030 бисер нижем на иглицу.“
0031 Коју дали у Маџарију,
0032 та се друга худо фали:
0033 „Бог је мени худо дао –
0034 колики је летњи данак,
0035 вас дан виђам ђаконине.
0036 А кад ми дође господар,
0037 и бије ме и кара ме,
0038 из бела ме двора тера:
0039 " „Иди с двора, курво кучко!“ "
0040 А ја не знам куд ћу ићи
0041 не знам, јадна, пољу друма
0042 ни мајкина бела двора
0043 ја би, јадна, сама ишла.
0044 Веће ми се досадило
0045 и дан и ноћ сузе роним
0046 у маџарском белом двору.
0047 А саде сам к мајки дошла
0048 ако ће ме погубити,
0049 а ја нећу натраг ићи.“

Интервенције:
п = б (бором)
е = је
и = ј i= ј (девојке)
дѣвоiке (јат = е)
нектишь = не хтише
i= и (прико)
і'е = је (безрибје)
ч = џ (Маџарију)
сь = са (савршила)
ни = њи (летњи)
лѣт'ни (јат = е)
ћ = ђ (виђам)
бѣла (јат = е)
тѣра (јат = е)
з = с (с двора)

Коментар:
Лирска песма о породичним односима. Исповести удатих другарица. Трећа бежи од злог мужа.
Варијанте: Kuhač I: 178; Kuhač, III, 804-816; ZNŽOJS, VII, 16: 87; kukuljević: 204; Vraz: 52-55; Kurelac, 231. Геземан 1925: 335. В. у ЕР 22. Krstić 1984: H 2, 4, 5; H2, 4, 6 – Žena beži od rđavog muža – razno: 186.