Стране:   Геземан:  1      Рукопис:  1   2   3   < Претходна   Песма бр. 43   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 [Д]ошли су нам добри гости у двору,
0002 забрину се млад господар у дому
0003 да чим ће своје госте частити.
0004 Господица господару говори:
0005 „Не забрини се, господар у дому,
0006 у нас има до три слуге у двору:
0007 једног пошљи на то бело Дунавје,
0008 другог пошљи у ту гору зелену,
0009 трећег пошљи на то поље мезево."
0010 И скочио господар у дому
0011 и скупио до три слуге из двора:
0012 једног посла на то бело Дунавје,
0013 другог посла у ту гору зелену,
0014 трећег посла на то равно мезево.
0015 Кога посла на то бело Дунавје,
0016 он улови белу рибу моруну;
0017 кога посла у ту гору зелену,
0018 он улови виторога јелена;
0019 кога посла на то равно мезево,
0020 он уфати златокос[у] девојку.
0021 Госте части белом рибом моруном
0022 и дарива виторогим јеленом,
0023 вино служи златокос[а] девојка.

Интервенције:
е = је
л = љ (пошљи)
бѣло (јат = е)
i= ј (Дунавје)
с = з (мезево)
к = г (виторога)
злато кось = златокосу
дѣвоіку (јат = е)

Коментар:
Славска лирска песма. Домаћин гости посебним понудама.
Варијанте: Вук, СНП I, 431; Недић 1975: 709
Литература: Krnjević 1986: 127-129, 141