Стране:   Геземан:  1      Рукопис:  1   2   3   < Претходна   Песма бр. 42   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Фалила се фаљена дјевојка:
0002 „Ситне ћу звизде с неба сабајат
0003 и онога јаснога мисеца.
0004 Од звизде ћу цркву саградити,
0005 од мисеца цркви бијела врата.
0006 Очима ћу иконе писати,
0007 по уму ћу летургију пети,
0008 на коњицу хоћу цркви доћи,
0009 с коња копљем цр[к]ву отварати.“
0010 Што је рекла фаљена дјевојка,
0011 што је рекла, све је с[а]творила:
0012 ситне звизде с неба с[а]бајала
0013 и онога јаснога мисеца etc.
0014 То се чудо чак до цара чуло.
0015 Маче царе два улака брза:
0016 „Доведите љепоту дјевојку
0017 што је звизде с неба сабајала
0018 и онога јаснога мисеца.“
0019 Кад довели љепоту дјевојку,
0020 не море јој ц[а]ре говорити
0021 од лијепога лица дјевојачког,
0022 и сам се је ц[а]ре припаднуо.
0023 Узео ју у дворове своје
0024 и венчао како љубу своју
0025 и била је царица госпођа.

Интервенције:
дѣвоiка (јат = је) i= ј
ѿ = од
сь = са (саградити)
мѣсеца (јат = и)
бѣла (јат = ије)
икона = иконе
пѣти (јат = е?)
ни = њи (коњицу)
цр'ву = цркву
е = је
и = ј (дјевојка)
бер'за = брза
лѣпоту (јат = је?)
ѡи = јој
ц'ре = царе
лѣпога (јат = ије = љепога, лијепога?)
прѣпаднуѡ (јат = е? и?)
ћ = ђ (госпођа)

Коментар:
Љубавна песма, са елементима митолошких представа. Због чудесног здања девојке-неимарке цар је узима за жену.
Варијанте: Вук, СНП I, 234; Недић 1975: 688; Krstić 1984: R 3, 1, 32 – Car zatvara devojku u tamnicu: 324. Видети напомену уз песму бр. 31.
Литература: Стефановић 1936: 35-42; Krnjević 1986: 129-134; Лома 2002: 146-148; Самарџија 2005: 39-73