Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   4   < Претходна   Песма бр. 40   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Посеја си ћел Никола
0002 шаку боба по купусу.
0003 Навади се бела Рада,
0004 бела Рада Миријевка,
0005 боба брати, купус трти.
0006 Паке скочи ћел Никола
0007 те заседе белој Ради
0008 на злу месту, на прелазу,
0009 и уфати ћел Никола
0010 за Радину белу ногу.
0011 Говорио ћел Никола:
0012 „Што је ово, бела Радо,
0013 што сам саде уфатио?“
0014 „Не знао те бог, Никола,
0015 како што си уфатио?
0016 То је моја бела нога.“
0017 Уфатио ћел Никола
0018 за Радину белу бедру.
0019 Говорио ћел Никола:
0020 „Што је ово, бела Радо,
0021 што сам саде уфатио?“
0022 „Не знао те бог, Никола,
0023 како што си уфатио?
0024 То је моја бела бедра.“
0025 Уфатио ћел Никола
0026 више бедре, сниже пупка.
0027 Говорио ћел Никола:
0028 „Што је ово, бела Радо,
0029 што сам саде уфатио?“
0030 „Не знао те бог, Никола,
0031 како што си уфатио?
0032 То је моја пукла диња.“
0033 „Так['] ти бога, бела Радо,
0034 што ћемо јој учинити?“
0035 „Не знао те бог, Никола,
0036 како што ћеш учинити?
0037 У теб['] има бојно копје
0038 узми копје у прекрсти,
0039 удри дињу у чељусти.“
0040 Скочио је ћел Никола,
0041 узе копје у прекрсти
0042 удри дињу у чељусти.
0043 Говорила бела Рада:
0044 „Бог т['] убио, ћел Никола,
0045 да чудно ти копље имаш,
0046 да тешко ти ш њим удараш.“

Интервенције:
посеа = посеја
шакь у = шаку
бѣла (јат = е)
т = д (Рада)
и = ј (белој)
мѣсту, прѣлазу (јат = е)
е = је
т = д (Радо)
i = и (говорио)
т = д (диња)
такь = так'
ѡи = јој
i= ј (копје)
оу = у
прекрсти (јат = е)
н = њ (њим)

Напомене:
ст. 20: јавља се два пута (у рукопису на крају стр. 2 и на почетку стр. 3), вероватно грешком преписивача
ст. 25 до краја: Геземан изоставио као непристојне; овде пренети из рукописа

Коментар:
Шаљива, ласцивна. Љубавна игра ћел Николе и девојке Раде. Изостављене, ласцивне стихове Геземан је касније објавио у транскрипцији: Геземан 1926/2002: 173-174.
Прештампано: Дамјанов 1987: 16.
Варијанте: Вук, СНП I, 403; Вук, СНП V, 573; Недић 1975: 706
Литература: Krnjević 1980: 260-262; Krnjević 1986: 145-147