Стране:   Геземан:  1      Рукопис:  1   2   < Претходна   Песма бр. 4   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
001 Видох чудо прије негледано:
002 на медведу чалма кади[ји]на,
003 на курјаку венци и обоци,
004 на лисици гаће навезене.
005 Не чудим се будали медведу
006 откуда му чалма кади[ји]на,
007 већ се чудим будали медведу
008 како луда под њом право суди.
009 Нити се чудим бесноме курјаку
010 откуда му венци и обоци,
011 већ каконо хала не потрга.
012 Нити се чудим крвавој лисици
013 откуда јој гаће навезене,
014 веће се чудим злосрећној лисици
015 куда се вере, како не издере.

Интервенције:
прѣ = прије (јат = ије због стопе)
кадина = кадијина
н = њ (њом)
и = ј (курјак)
з = с (бесноме)
љута = луда
курi'ѩку = курјаку
нѡм = њом
потрка = потрга
ѡи = јој
зло срѣћ'нои (јат = е) = злосрећној
т = д (издере)
з = с (бесноме)

Коментар:
Шаљива народна песма
Варијанте: Вук, СНП I,712; Даничић, Пословице, Загреб, 1871: XVII-XVIII; ZNŽOJS, II: 100-103; ZNŽOJS XVII: 176, 24. Oстале варијанте: Вук, СНП V, 640, 641, 642; Вук, СНП Iр, 353, 354, 539; Петрановић I, 314; Недић 1975: 733; Krstić 1984: W 1, 1− Nemoguće i apsurdne stvari: 410.
Литература: Krnjević 1986: 141; Лома 2002: 29; Самарџија 2004: 10-17.